Hosting Joomla là dịch vụ Web Hosting chuyên nghiệp dành cho các website sử dụng các mã nguồn mở PHP phổ biến như Joomla, WordPress, Nukeviet, PHPBB, SurgarCRM…Hosting Joomla có 2 loại, loại phổ thông và Joomla chất lượng cao “Joomla Pro”Server đặc thù và được cấu hình riêng theo chuẩn cho các script để setup được ngay mà không cần quản trị server can thiệp.

Hosting Joomla

Đặc Tính Server Joomla Cá Nhân ++ Joomla BCN Joomla BCN ++ Joomla Chuyên Nghiệp Joomla Doanh Nghiệp Joomla TMĐT
Server đặt tại Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Chi phí (VNĐ)
63.000đ 1 tháng
90.000đ 1 tháng
135.000đ 1 tháng
160.000đ 1 tháng
250.000đ 1 tháng
380.000đ 1 tháng
Dung lượng 600 MB 800 MB 1.1GB 1.5GB 3GB 5GB
Băng thông 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Sub-domain 5 15 20 25 40 60
Email POP3/ Webmail 15 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 2 4 5 8 10
PHP5 , GD2 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 1 2 4 5 8 10
Addon Domain 0 1 3 4 7 9
Park Domain 5 15 20 25 40 60
Hosting Control Panel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT.
 
 

Joomla Hosting chất lương cao

Đặc Tính Server Joomla Pro1 Joomla Pro2 Joomla Pro3 Joomla Pro4 Joomla Pro5
Server đặt tại Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Chi phí (VNĐ)
110.000đ 1 tháng
220.000đ 1 tháng
330.000đ 1 tháng
440.000đ 1 tháng
550.000đ 1 tháng
Dung lượng 500 MB 1GB 1.5GB 2GB 5GB
Băng thông 20GB 70GB 100GB 150GB 200GB
Sub-Domain 5 10 15 30 50
Email POP3/ Webmail 10 50 80 100 150
Tài khoản FTP 1 2 3 4 5
PHP5 , GD2 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 1 3 5 7 9
Addon Domain 0 0 0 0 0
Park Domain 1 2 3 4 5
Hosting Control Panel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT.
 
 

Các dịch vụ bổ sung:

100G Bandwidth Extra
 • +820.000đ x 1 tháng
  (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
 • + 188.000đ x 1 tháng
  (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
 • + 20.000đ x 1 tháng
  (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
 • + 500.000đ x 1 tháng
  (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
 • + 97.000đ x 1 tháng
  (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting + 200.000đ = Onetime