Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi cung cấp cả hai hệ thống lưu trữ trên nền hệ điều hành Windows và Linux để bạn tùy chọn.

Windows Hosting

– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
– PHP, Zend optimizer , MySQL
– MS Access/MS SQL Server 2005/2008
– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
– POP3/SMTP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
– 99.9% Server uptime
– 24/7/365 Email & Helpdesk support
– Weekly Backup

Linux Hosting

– PHP 5.x, Zend optimizer
– MySQL 5.x
– Protected Directories
– POP3/SMTP/IMAP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– FrontPage Extensions
– 24/7/365 Email & Helpdesk support
– 99.9% Server uptime
– Joomla, PHPBB, OS Commerce,…
– Weekly Backup
Giảm 10% cho khách đăng ký mới/gia hạn 2 năm
Giảm 15% cho khách đăng ký mới/gia hạn 3 năm
Giảm 20% cho khách đăng ký mới/gia hạn 4 năm
Giảm 25% cho khách đăng ký mới/gia hạn 5 năm

Linux Hosting

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Chi phí (VNĐ)
36.000đ 1 tháng
75.000đ 1 tháng
90.000đ 1 tháng
120.000đ 1 tháng
160.000đ 1 tháng
320.000đ 1 tháng
450.000đ 1 tháng
Dung lượng 300 MB 1.2GB 800 MB 2GB 3GB 5GB 7GB
Băng thông 5GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub-domain 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3 / Webmail 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP5 , GD2 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 0 3 2 4 5 8 10
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9
Park Domain 3 0 15 20 25 40 60
Đặt logo trên
bang.vn
Băng thông không giới hạn Băng thông không giới hạn Băng thông không giới hạn Băng thông không giới hạn 500.000
Bang
1.000.000
Bang
1.500.000
Bang
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT.

Windows Hosting

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại
Chi phí (VNĐ)
36.000đ 1 tháng
63.000đ 1 tháng
90.000đ 1 tháng
135.000đ 1 tháng
160.000đ 1 tháng
250.000đ 1 tháng
380.000đ 1 tháng
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1GB 1.5GB 3GB 5GB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Sub-domain 3 5 15 20 25 40 60
Email POP3 / Webmail 10 15 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 1 2 4 4 8 10
ASP / ASP.net / PHP Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MSSQL 2005/2008Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 0 1 1 2 3 5 7
MySQL 0 0 1 1 1 1 1
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Đặt logo trên
bang.vn
500.000
Bang
1.000.000
Bang
1.500.000
Bang
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT.

Các dịch vụ bổ sung:

100G Bandwidth Extra
  • +820.000đ x 1 tháng(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
  • + 188.000đ x 1 tháng(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
  • + 20.000đ x 1 tháng (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
  • + 500.000đ x 1 tháng (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
  • + 97.000đ x 1 tháng (Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting + 200.000đ = Onetime